YOUTH RESERVE

In de barre winter van 2016 ontmoeten twee muzikanten elkaar in een versleten studio. Verdoofd door de kille wind die hen zojuist bijna van de aanliggende kade had geblazen, warmen zij hun handen aan de oude kachel en sluiten zij hun instrumenten aan. Het samenspel dat volgt weerspiegelt de melancholie van het omringende haventerrein in de sneeuw, maar ademt tegelijk hoopvol verzet. Youth Reserve is geboren.

De muziek van Youth Reserve is als een witte vrouw in een vaalzwart rokende mijnstreek. Haar lichte gestalte maakt de teloorgang van de fabrieken dragelijk, haar kalme stem geeft de klagende arbeiders rust. Gitaren snerpen door de vervallen straten, trommels doen het kolenstof opwaaien, synthesizers vullen verlaten loodsen. Youth Reserve is een groots gebaar in moeilijke tijden.